Adatvédelem

A HRS Shop Kft. (starshop.hu) webáruház adatvédelmi tájékoztatójaHatályos: 2024. január 01 napjától.

 
1.      Fogalmi meghatározások

2.      Alapelvek

3.      Adatkezelő

4.      Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

5.      Adattárolás módja, biztonság

6.      Adattovábbítás

7.      Jogorvoslat

 

 

1.      Fogalmi meghatározások

 Személyes adat: Az Infó törvény 3. § 2. pontja alapján egy személy neve, email címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon - a személlyel kapcsolatba hozható információ személyes adatnak minősül.

 Adatkezelés: A személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevélküldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet adatkezelésnek minősül.

Érintett: Az adatkezelésben az érintett az, akinek az a természetes személy adatait kezelik.

Adatkezelő: Az adatkezelő az, aki az érintett adatait kezeli.

Adatkezelés: Az eljárástól függetlenül az adatokon végzett műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: Az adatfeldolgozó az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket. A fő különbség az adatkezelő és az adatfeldolgozó között, hogy az adatfeldolgozó csak technikai műveleteket végez, de az adatok érdemi sorsába, illetve az adatkezelésbe nincsen beleszólása (azokat ugyanis az adatkezelő határozza meg). Az adatfeldolgozóval az Infó törvény alapján írásbeli szerződést kell kötni.

Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges az adatkezelő által.

 
2.      Alapelvek

Célhoz kötöttség elve: Az adatvédelem egyik legfontosabb követelménye a célhoz kötött adatkezelés elve. A célhoz kötöttség elve alapján csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Adatminőség elve: Az adatminőség elve az adatok pontos, teljes és naprakész kezelésének és a tisztességes, törvényes adatkezelés követelményét foglalja magába.

Tisztességes adatkezelés elve: A tisztességes adatkezelés elve alapján az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatok kezelésének nem csak formálisan kell a jogszabályi előírásoknak megfelelnie (törvényesség követelménye), hanem az adatkezelés egészének tisztességesnek, átláthatónak kell lennie. Nem lehet a személyes adatokat megtévesztően kicsalni az érintettektől.

A pontos, teljes és naprakész adatok kezelésének követelménye: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. A személyes adatok esetében az adatrögzítés pontossága fontos főleg a személyazonosító és a kapcsolati adatok esetében.

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatot csak megfelelő jogalappal lehet kezelni. Az Infó törvénynek megfelelően személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása, vagy kötelező adatkezelés alapján van lehetőség.

Adatkezelés hozzájárulás alapján: Az Infó törvény alapján a hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Hozzájárulás önkéntessége: A hozzájárulás akkor önkéntes, ha az érintettnek valódi választási lehetősége van, azaz szabadon dönthet arról, hogy az adatkezeléshez megadja-e a hozzájárulását vagy sem.

Határozottság, félreérthetetlenség: Az Infó törvény alapján személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásnak határozottnak és félreérthetetlennek kell lennie.

Tájékoztatás: Az Infó törvény alapján a hozzájárulás megfelelő tájékoztatáson alapul. Ennek megfelelően az érintettet adatai kezeléséhez való hozzájárulásának megadása előtt, minden esetben szükséges tájékoztatni arról, hogy az adataival konkrétan mi fog történni.


3.      Adatkezelő

Az adatkezelő adatai:

Név: HRS Shop Kft
Cím: 2230 Gyömrő Bercsényi utca 55.
Postacím és üzlet: 2230 Gyömrő Bercsényi utca 55.
Bankszámlaszám: 11717009-21379170
Képviselő: Haris Ildikó ügyvezető igazgató, webáruház vezető
Adószám: HU25809916-1-13
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.13-09-214890
Statisztikai szám: 25809916-4789-113-13
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-214890, Budapest Környéki Törvényszék
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-136262/2018, NAIH-136502/2018.
Ügyfélszolgálat, panaszkezelés: 2230 Gyömrő Bercsényi utca 55., E-mail: info@starshop.hu, Telefon: +36-20-3168820.
Tárhely szolgáltató: Onlinex Solutions Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2.em 7.; (Adószám: 26701581-1-04, Cégjegyzékszám: 04-09-014868, E-mail: contact@superwebaruhaz.hu).

 
4.      Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

A HRS Shop Kft. (a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogi szabályozásnak és az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

A https://www.starshop.hu/ URL alatt található adatvédelmi tájékoztató regisztráció nélkül az oldal minden látogatójának folyamatosan elérhető.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és szakszerűen kezeli.

HRS Shop Kft. személyes adatokat (név, cím, telefonszám, email cím, IP cím) kezeli.

Adatkezelés célja: oldalon történő regisztráció, megrendelés, vásárlás, számlázás, küldemény megrendelő/vásárló által megadott címre juttatása, hírlevél küldése, hűség kedvezmények.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-136262/2018.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-136502/2018.

HRS Shop Kft. kijelenti, hogy a vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

Megrendeléskor/vásárláskor érintettől személyes adatainak kezeléséhez önkéntes hozzájárulását kéri, jól látható és azonosítható módon.

Az adatkezelő a hírlevél adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli.

Nem regisztrált vásárló adatait a szerver maximum egy hónapig tárolja, egyéb önkéntes hozzájárulással megadott adatokat érintett visszavonásáig tárolja.

A szolgáltató a precízebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

Az adatkezelő kizárólag akkor és olyan adatot kezel, amely kezelésre jogszabályi felhatalmazása, vagy az érintett személytől hozzájárulása van és arról bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Az Infó törvény alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Telemarketing célú megkeresés során az utólagos bizonyítás, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás, illetve tiltakozás igazolhatósága érdekében a beszélgetésről hangrögzítés készül. E hangfelvétel kizárólag az érintett (hívott fél) hozzájárulása mellett készíthető; a hangfelvételt az adatkezelő a felvételtől számított, az általános elévülési ideig őrzi meg, tiltakozás esetén a hangfelvétel rövid időn belül (legfeljebb 72 órán belül) törlésre kerül. A hangfelvételhez az adatkezelő azonosítószámot rendel, ami a hívott fél telefonszáma és a beszélgetés dátuma.

 
5.      Adattárolás módja, biztonság

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a superwebaruhaz.hu-nál találhatók.

Az adatkezelő által kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága).

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

 
6.      Az adattovábbítás

Az adatkezelő a törvényi lehetőségénél fogva az alábbi felhasználók felé továbbítja érintett személyes adatait:

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. Címe: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6, Foxpost Zrt. 3200 Gyöngyös Batsányi János utca 9.

Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, küldemény adatok. Adattovábbítás célja: futárszolgálat, küldemények kézbesítése.

 
7.      Jogorvoslat

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, adja meg a tájékoztatást.

Az esetleges hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az adatkezelő az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelő által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infótörvény alapján. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410.